logo Sev.en Energy

Produkty a služby> Energetické produkty a služby


Stabilní a bezpečné dodávky energetických produktů

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie a ostatních energetických produktů z českých zdrojů.Elektřina

Produkcí v elektrárně Sev.en EC ve Chvaleticích se skupina podílí zhruba 5,4 % na celkové brutto výrobě elektřiny v České republice. Vyrobená elektřina se obchoduje převážně na velkoobchodním trhu, pouze část se dodává koncovým zákazníkům z oblasti průmyslu a obchodu sídlícím v areálu elektrárny.
Více na www.7commodities.com
Teplo

Elektrárna ve Chvaleticích zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla. Teplo dodává do města Chvaletice, do obce Trnávka a do průmyslových areálů mezi městem Chvaletice a elektrárnou. Současně vytápí i vlastní areál elektrárny.

Lokální distribuční síť
elektřiny/tepla/Mostecko

Na Mostecku nabízí Sev.en Energy prostřednictvím své společnosti Coal Services a.s. (CS) možnost připojení k lokální distribuční síti elektřiny a tepla (LDS). Ověřte si, zda splňujete podmínky.


Elektřina Teplo

Pro bližší informace nás kontaktujte na:

Coal Services a.s.

V. Řezáče 315, 434 67 Most
dispečink oddělení řízení energetiky - nepřetržitě
tel.: 420 476 203 443 (444)
mobil: 420 602 451 648

Vedlejší energetické produkty

Elektrárna produkuje a nabízí k prodeji plně certifikované vedlejší energetické produkty:


 • struska
 • popílek
 • energosádrovec
 • stabilizát

Struska a popílek vznikají po spálení hnědého uhlí v kotlích. Energosádrovec se tvoří při odsíření pomocí mokré vápencové vypírky a stabilizát smícháním základních komponent s energosádrovcem a struskou. Popílek se používá hlavně pro výrobu směsných betonů a pórobetonu, jako přísada do cementu nebo při stavbě pozemních komunikací. Struska slouží pro tvarování krajiny při rekultivacích, při stavbě pozemních komunikací a jako výplň výkopů pro inženýrské sítě. Energosádrovec se uplatňuje při výrobě sádry nebo jako přísada do cementu, používá se také při výrobě sádrokartonů a dalších stavebních produktů.


Pro bližší informace kontaktujte náš prodejní tým:> Uhelné produkty


Nejkvalitnější hnědé uhlí v Evropě

Významnou obchodní komoditou skupiny je hnědé uhlí. Těží se v lokalitě Vršany a ČSA. Většinu produkce tvoří energetické uhlí určené pro elektroenergetiku a teplárenství. Dalším produktem je tříděné uhlí pro maloodběratele. Vyniká vysokou výhřevností a nízkým obsahem popela. V rozsáhlé distribuční síti se nabízí ve třech typech - viz Druhy prodávaného uhlí.

Vysoká
výhřevnost

málo uhlí,
hodně tepla

Nízký obsah
popela

minimum
odpadu

Domácí
produkt

lehce
dostupné

Rozsáhlá
prodejní síť

ověření
autorizovaní
prodejciDruhy prodávaného uhlí


Kostka

Zrnitost: 40 - 100 mm
Výhřevnost: 20 MJ/kg
Obsah popela: 9 %


Ořech1

Zrnitost: 20 - 40 mm
Výhřevnost: 20 MJ/kg
Obsah popela: 9 %


Ořech2

Vhodný do ekologických kotlů
Zrnitost: 10 - 25 mm

Výhřevnost: 20 MJ/kg
Obsah popela: 9 %Katalog uhlí ke stažení
Jak vyrábíme mostecké uhlí

Hnědé uhlí vytěžené v lomu Československá armáda (ČSA) přepraví pásové dopravníky do nakládací stanice, kde se nasype do přistavených Talbotových souprav, a odtud se ve vagónech převáží do úpravny uhlí na technologii zvanou rošty – hlubinné zásobníky.

Takzvaná uhelná vsázka se vyklopí do jednotlivých částí hlubinného zásobníku, odkud se již samotné vsázkové uhlí přepravuje pásovými dopravníky k dalšímu zpracování – k drcení a třídění na jednotlivé frakce podle zrnitosti (viz schéma):Jak hlídáme kvalitu

Denní fotografování stavu a vývoje uhelných řezů, kde rypadla těží.

Technologický proces výroby uhlí monitoruje deset kamer umístěných na nakládacím zásobníku, ve třídírně a v prostoru nakládky odběratelům.


Nepřetržitá kontrola automatickým vzorkovačem uhlí v akreditované laboratoři.

Nakládky uhlí pro silniční vozidla


Výdejní doby a webkamery

Pro bližší informace o prodeji uhelných produktů nás kontaktujte na:


Prodejní tým


> Ostatní služby


Výškové práce nebo IT podpora. I to jsou služby Sev.en Energy

Sev.en Energy je především energetická skupina. Díky komplexnosti výroby elektrické energie má skupina kompetence, které je schopna nabídnout dále. Jde například o práce v extrémních podmínkách, komplexní dodávku složitých IT řešení nebo správu autoparku.

Služby autoprovozu – Servis Leasing a.s.

Společnost Servis Leasing a.s. je společnost skupiny, která se stará o vozový park čítající stovky vozidel různého druhu.
Kromě této hlavní činnosti nabízí:


Správa autoparku

Správou autoparku se rozumí zajištění služeb nebo činností souvisejících s provozem vozidel. Podle typu klienta a jeho specifických podmínek sestaví společnost individuální balíček služeb. V současné době Servis Leasing a.s. pronajímá formou operativního nebo finančního leasingu několik set různých vozidel a strojů. Pro účely evidence pronájmu vozidel a správy autoparku využívá společnost informační systém EVM společnosti Infotea s.r.o.


Řešení pojistných událostí

Společnost zajišťuje asistenci při řešení pojistných událostí a vede agendu škodných událostí. V případě havárie nebo pojistné události kontaktujte Milenu Muchovou, tel: 601 255 666. Stáhněte si hlášenku škodní události.

Služby související s provozem vozidel

 • Pojištění vozidel POV, HAV a doplňkové
 • Řešení pojistných událostí
 • Poskytnutí náhradních vozidel
 • Odvod daní a poplatků
 • Garanční a servisní prohlídky
 • Služby pneuservisu – pořízení, výměna a uskladnění pneu
 • Sledování a vyhodnocení provozu vozidel
 • Asistenční služby
 • Ostatní služby


Pořízení vozidel

Při nákupu vozidel společnost využívá zvýhodněné ceny plynoucí z množstevních slev. Vozidla se pořizují podle požadavků a potřeb klientů a podle toho jsou vybavena nejen povinnou ale i další výbavou, např. výbavou pro zvýšení průchodnosti těžkým terénem, majáky, světelnými rampami a různými užitkovými nástavbami.

Vozidla jsou dále pronajímána do skupiny formou operativního nebo finančního leasingu.


Půjčovna vozidel

(pouze pro skupinu Sev.en Energy)

 • list nabídky vozidel na vyžádání

Prodej ojetých vozidel

Nabízí a realizuje prodej ojetých vozidel po prvním majiteli se všemi garančními prohlídkami a údržbou. Pravidelně sleduje vývoj trhu s ojetými vozidly a aktuální cenové relace.


Přihlášení pro klienty do rezervačního systému autopůjčovny

přihlásit

Kontakt pro tyto služby:

Oldřich Machovec

leasing, ojeté vozy
mobil: 420 606 438 456
e-mail:


Kontakt pro tyto služby:

Miluše Hájková

autopůjčovna
tel.: 420 478 003 366
mobil: 420 602 680 508
e-mail:

Hlavní báňská záchranná stanice Most

Záchranný sbor, jehož hlavním úkolem je záchrana životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. Kromě svého hlavního úkolu poskytuje také služby komerčním organizacím. Jedná se o specializované činnosti prováděné i v extrémních podmínkách, jako jsou:


 • veškeré práce ve výškách a nad volnou hloubkou - pomocí lezeckých technik a speciálních zařízení
 • veškeré práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí - s využitím dýchací techniky
 • práce v podzemních a stísněných prostorách a veškeré činnosti v pracovních podmínkách se zvýšeným rizikem
 • práce ve vysokých teplotách - s využitím ochranných oděvů proti teplotě
 • zemní práce, protlaky - pomocí protlačovacích zařízení
 • ostatní zemní, stavební a sanační práce v místech bez dosahu zdrojů energií nebo mimořádně fyzicky náročné


Při komerčních činnostech jsou v plném rozsahu využiti zkušení báňstí záchranáři a speciální záchranářská technika. To má pro zákazníka mimořádnou výhodu v okamžitém zahájení prací s nejvyšší koncentrací pracovníků a potřebné techniky, v nepřetržitém provádění prací po 24 hodin denně, s nepřekonatelně krátkou dodací lhůtou všech prací.

Více na www.hbzs.cz
IT služby – Infotea s.r.o.

Společnost Infotea s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT od kompletní podpory uživatelů a poradenství až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Součástí těchto služeb je taktéž dodávka hardwaru a softwaru podle potřeb zákazníků, a to buď přímo či jako součást konkrétních služeb.

> Skupina Sev.en Energy
Energie a engineering

Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019