logo Sev.en Energy

Spojujeme
konvenční energetiku
s obnovitelnou
budoucností

Skupina

Kdo jsme

Jsme energetická skupina s mezinárodní ambicí, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že právě ona bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů.

Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, přes výrobu elektrické energie a tepla až po obchodování s komoditami na celoevropské úrovni.

BEZPEČNÝ PŘECHOD K ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Budoucnost energetiky je bezesporu v čisté energii. Jsme přesvědčeni, že přechod od klasických k obnovitelným zdrojům bude postupný a bude mít spíš charakter evoluce než revoluce. Jde o změnu nevídaných rozměrů s řadou dosud neznámých dopadů.

Naši roli vnímáme jako pojistku nebo lépe jako most mezi energetickými světy dneška a zítřka – chceme naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů.

Jsme energetická skupina s mezinárodní ambicí

Po přechodnou dobu bude nutné, aby konvenční i obnovitelné zdroje koexistovaly vedle sebe tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno dostatečné množství elektrické energie. Jsme připraveni vložit své znalosti, odbornou a technickou expertizu a finanční zázemí všude tam, kde je potřeba využít potenciál konvenční energetiky.

To je zároveň i hlavní myšlenkou naší strategie zahraniční expanze. Specializovaný akviziční tým pod vedením zkušeného manažera Alana Svobody systematicky vyhledává a hodnotí zajímavé akviziční příležitosti, především v Evropě.

Přelom roku 2018 a 2019 přinesl první výsledky ve formě akvizice 50% podílu ve významné globální energetické společnosti InterGen. Tento nákup představuje tři plynové elektrárny ve Velké Británii a menšinové podíly ve dvou uhelných elektrárnách v Austrálii.

flag uk Rocksavage
plynová elektrárna
Cheshire

Coryton
plynová elektrárna
Essex

Spalding
plynová elektrárna
Lincolshire

flag australia Callide
uhelná elektrárna
Queensland

Millmerran
uhelná elektrárna
Queensland
ikona

5

nově nabytých plynových
a uhelných elektráren
v portfoliu skupiny

ikona

3 GW

instalované kapacity
nových akvizic ve Velké
Británii a Austrálii


> Novinky
21. srpna 2019 Tisková zpráva

Sev.en Energy plní svým zaměstnancům sny

Most, 21. srpna 2019 – Skupina Sev.en Energy podporuje aktivity svých zaměstnanců prostřednictvím Interního grantu. V letošním roce už rozdala z osmi set tisícového grantu určeného na činnost organizací a... Číst více

12. července 2019 Tisková zpráva

InterGen spustil novou plynovou elektrárnu

Spalding, Praha, 12. července 2019 – Společnost InterGen, v níž skupina Sev.en Energy vlastní 50 % akcií, uvedla do komerčního provozu novou plynovou elektrárnu Spalding Energy Expansion o výkonu 300 MW v anglickém... Číst více

3. července 2019 Tisková zpráva

Pardubický kraj podpořil ekologizaci elektrárny Chvaletice

Pardubice, 2. července 2019 – Krajský úřad v Pardubicích udělil elektrárně Sev.en EC ve Chvaleticích výjimku z nových emisních limitů. Stanovil i závazné podmínky dalšího provozu. Díky jedné z největších... Číst více

> Struktura skupiny
> Klíčoví lidé
Pavlas

Luboš je prezidentem skupiny. V říjnu 2018 byl jmenován generálním ředitelem zodpovědným za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en Energy v ČR i v Evropě.

Luboš Pavlas

Prezident a CEO
skupiny Sev.en
Energy
Postolka

Jiří dohlíží na finanční operace skupiny a zaměří se také na posílení kontrolní činnosti.

Jiří Postolka

CFO skupiny
Sev.en Energy
Svoboda

Alan má na starosti expanzi skupiny v oblasti energetiky. Vyhledává investiční příležitosti také do oblasti úspor energie nebo inteligentní distribuce a dodávek elektřiny.

Alan Svoboda

Ředitel akvizic
skupiny Sev.en
Energy
Rouček

Vladimír je ředitelem těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná. Jeho úkolem je zajistit dostatečné množství kvalitní a cenově dostupné energetické suroviny pro výrobu elektrické energie a tepla za plného respektování potřeb životního prostředí a obyvatel regionů, kterých se těžba dotýká.

Vladimír Rouček

Generální ředitel
těžebních firem
skupiny
Žižka

Jan reprezentuje další klíčovou složku strategického rozvoje skupiny Sev.en Energy. Pod jeho vedením poskytuje společnost Sev.en Engineering skupině Sev.en Energy technické zázemí a znalosti. V současnosti řídí rozsáhlou ekologickou renovaci čtyř bloků elektrárny Chvaletice.

Jan Žižka

Ředitel Sev.en
Engineering
Skalka

Michal je vedoucím společnosti Sev.en Commodities, která je v rámci skupiny Sev.en Energy zodpovědná za obchod s komoditami. Uhlí, elektrickou energii a povolenky obchoduje na burze v Čechách, ale i v rámci celoevropských komoditních trhů.

Michal Skalka

Ředitel Sev.en
Commodities
Matys

Václav do skupiny nastoupil v říjnu 2018 a stal se generálním ředitelem elektrárny ve východočeských Chvaleticích. Je zodpovědný za výrobu a dodávku cenově dostupné elektrické energie. Zároveň se soustředí na zásadní modernizaci elektrárenských bloků.

Václav Matys

Generální ředitel
Sev.en EC -
Elektrárna
Chvaletice
Antoš

Petr je předsedou představenstva ve společnostech Vršanská uhelná, Severní energetická a Coal Services. Zastřešuje také specializované servisní a obslužné společnosti skupiny.

Petr Antoš

COO skupiny
Sev.en Energy


Uzavřením dohody s ostatními akcionáři se Pavel Tykač stává jediným beneficientem uhelné společnosti. Postupným připojováním dalších společností zahajuje proces, který vyústil v roce 2018 zformováním skupiny Sev.en Energy.

Finančník a investor Pavel Tykač, podle časopisu Forbes v současnosti šestý nejbohatší Čech, investuje do menšinového podílu ve společnosti Czech Coal, která mimo jiné vlastní hnědouhelné lomy ČSA a Vršany.

V rámci tzv. kupónové privatizace stát prodal necelou polovinu akcií uhelné společnosti soukromým vlastníkům. V první dekádě nového tisíciletí pak do soukromých rukou přešla společnost ze 100 %.

Znárodnění majetku komunistickým režimem zasadilo další těžkou ránu slibnému rozvoji. Doly se staly součástí státního podniku.

Úspěšný rozvoj impéria, včetně rozvoje uhelného byznysu rodiny, přerušil nástup nacismu k moci a následná arizace jejich majetku po okupaci Československa.

Petschkové kladli důraz na dlouhodobý rozvoj. Masivně do dolů investovali, což způsobilo, že se mostecká společnost ve dvacátých letech 20. století stala nejsilnější těžařskou společností. A nejen to. Na konci dekády finanční skupina Petschek ovládala polovinu evropské uhelné těžby, zejména doly v Německu.

Roku 1905 získal Ignatz Petschek majoritní balík akcií důlních společností od rodiny von Hohenlohe a rozvoji uhelného průmyslu na severu Čech nestálo nic v cestě.

Počátky a první rozvoj těžby hnědého uhlí na severu Čech je spojen s rodinou Petschků, jmenovitě s Mosesem, který již v době, kdy se ve většině domácností ještě topilo dřevem, rozpoznal, že uhlí je topným mediem budoucnosti.

> Historie

Počátek formování skupiny Sev.en Energy

Vstup Pavla Tykače

Privatizace dolů

Znárodnění komunistickým režimem

Majetek rodiny včetně dolů přechází do německých rukou

Polovina evropské uhelné těžby v rukou mosteckých uhlobaronů

Rodina Petschků ovládla těžbu na severu Čech

Opíráme se o 150 let zkušeností s těžbou> Udržitelné podnikání

Udržitelnost je součástí naší DNA

Významnou součástí naší každodenní práce je vědomí odpovědnosti za trvalé zachování svěřených hodnot dalším generacím. Považujeme za naši povinnost navracet krajinu dotčenou naší činností do původního stavu. Zároveň se trvale snažíme přispívat ke zlepšování životního prostředí. Navazujeme v tom na mnohaletou tradici. Již v roce 1908 byla v Duchcově, ve městě na okraji mostecké důlní oblasti, založena první kancelář pro obnovu půdy. Dávno předtím než se slovo udržitelnost stalo běžnou součástí moderního slovníku.


Zjistit více

Jsou u nás doma


Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů. Pro menší ptačí druhy je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Intenzivní zemědělská činnost jim vadí a postupně proto z české krajiny mizí.

Ostřice žitná

Charakteristická vegetace se kolem šachet utváří na mokřadech a v jejich blízkém okolí. Kromě dominantních druhů zde vzácně roste Ostřice žitná, která je zvláště chráněná.

Muflon

Mufloni žijí ve stádech. Vyznačují se výborným zrakem a čichem. Jsou to velmi plachá a ostražitá zvířata, která obratně skáčou a rychle běhají. Spásají trávy, různé byliny, v zimě mechy a lišejníky. Z okolí zámku Jezeří se začali stahovat do nižších teplejších poloh, až se jim stále více stávají domovem lomy ČSA i Vršany.

Liška obecná

Z fauny savců se dá na šachtě nepravidelně pozorovat liška obecná. Je to nenáročný všežravec, který rád dává přednost tomu, co je snadno ukořistitelné a má vysokou energetickou hodnotu. Dostupnost potravy lišku přivádí i do blízkosti uhelných lomů.

Břehule říční

Kriticky ohrožený ptačí druh, který hnízdí na Vršanech. Hloubí si až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Masný simentál

Velmi přizpůsobivé a nenáročné plemeno skotu, které se celoročně pase na rekultivovaných plochách vnitřních výsypek lomu Vršany a ČSA, kde má dostatek potravy i zásobu vody. Původní stádo se dvaceti kusy se postupně rozrůstá.


> Skupina Sev.en Energy
Energie a engineering

Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019