logo Sev.en
Informace o M&A aktivitách skupiny najdete na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS

> Aktuality

Frank Bold lže o Elektrárně Chvaletice, její povolení pro vypouštění odpadních vod platí

„Elektrárna Chvaletice nyní nemá platné povolení pro vypouštění odpadních vod, a tak by se měla zdržet emisí do Labe až do nového rozhodnutí krajského úřadu,“ píše Laura Haiselová ze sdružení právníků Frank Bold a naznačuje tak, že elektrárna by měla kvůli údajně neplatnému povolení okamžitě zastavit provoz. Skutečnost je ovšem naprosto odlišná a daleko méně zajímavá. Nadřazený orgán jen vrátil k přepracování krajskému úřadu žádost elektrárny o mírné navýšení emisí do vody, protože nebyl spokojen se samotným procesem projednání. Jinými slovy: elektrárna se ničeho nedopustila a nestalo se nic víc ani míň, že jeden úřad písemně nezahrnul do svého rozhodnutí veškeré jeho důvody a okolnosti. Co je vůbec nejdůležitější, povolení elektrárny pro vypouštění odpadních vod stále platí. Stávající povolení totiž dle vodního zákona nezaniká, dokud nebude o žádosti pravomocně věcně rozhodnuto. Provoz elektrárny tedy nebude nijak omezen.

Frank Bold přesto šíří poplašnou zprávu o neplatném povolení, a přistupuje tak na taktiku ekoaktivistů vyjádřenou heslem: kdo chce elektrárnu bít, znečištění vždycky najde. Včera bylo v ovzduší, dnes je ve vodě a zítra bude pravděpodobně v půdě…

Když se podíváme na fakta do Integrovaného registru znečištění, velmi rychle zjistíme, že Elektrárna Chvaletice má emise do vody zcela srovnatelné jako ostatní elektrárny a teplárny. Je tedy trochu podezřelé, proč se Frank Bold tak intenzivně zajímá zrovna o tento případ.

O věci naštěstí nerozhoduje elektrárna, aktivisté a na ně napojení právníci, ale krajský úřad. Rozhodnutí ministerstva nyní analyzujeme a zvažujeme další procesní kroky. V následujícím období poskytneme úřadu stejně jako dosud maximální součinnost, aby mohl kvalifikovaně vypořádat námitky v rozhodnutí ministerstva a vydat nové rozhodnutí. Když parafrázujeme sdělení Laury Haiselové, Frank Bold by se měl do té doby „zdržet emisí“ do médií...


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby