logo Sev.en Energy

> Aktuality

Frank Bold se pokouší utopit Elektrárnu Chvaletice ve sklenici vody

Vloni bylo sucho a kvalita vody v Labi byla mizerná. Zní to neuvěřitelně, ale i z této prosté informace umí Frank Bold vyrobit mediální kauzu proti naší elektrárně. Přitom kdyby zástupci tohoto sdružení právníků dorazili na den otevřených dveří, který jsme pořádali nedávno, mohli se sami přesvědčit o tom, že z pohledu nerozpuštěných látek elektrárna vypouští do Labe někdy dokonce i čistší vodu, než z ní odebírá.

Vodní hospodářství elektrárny z velké části závisí na kvalitě odebírané povrchové vody z řeky Labe, která měla vloni v létě a na podzim kvůli nedostatku srážek slabý průtok a k nám do elektrárny již přitékala ve velmi špatné kvalitě. Dokonce nastaly i situace, kdy z hlediska nerozpuštěných látek již na vstupu nesplňovala parametry pro vypouštění, takže kdybychom ji rovnou pouštěli po proudu dál, překračovala by povolené limity! Zároveň jsme nedávno zvýšili odkanalizovanou plochu areálu, což logicky vede nejen k vyššímu objemu odváděné vody a v ní rozpuštěných látek při deštích. Proto jsme v návaznosti na jednání s Povodím Labe požádali z preventivních důvodů o navýšení emisních limitů a objemu vypouštěné vody. Organizace Frank Bold ovšem uspěla s odvoláním proti procesu úředního řízení a nyní se poněkud absurdním způsobem pokouší rozpoutat bouři ve sklenici vody. Doslova.

Pokud jde zástupcům Frank Bold skutečně o čistou vodu, máme pro ně skvělou zprávu. Žádnou technologii jsme neměnili, reálně více škodlivin do vody neodvádíme a díky mechanickému čistění a boční filtraci vypouštíme z pohledu nerozpuštěných látek do Labe často i čistší vodu, než z něj odebíráme.

Ano, je pravda, že Ministerstvo životního prostředí dalo za pravdu odvolání, které podal Frank Bold. Nestalo se ale nic víc ani míň, než že nadřazený orgán vrátil krajskému úřadu žádost elektrárny k novému projednání, protože nebyl spokojen se samotným procesem projednání. Jinými slovy: elektrárna se ničeho nedopustila, jen jeden úřad písemně nezahrnul do svého rozhodnutí veškeré jeho důvody a okolnosti. Co je vůbec nejdůležitější, povolení elektrárny pro vypouštění odpadních vod stále platí. Stávající povolení totiž dle vodního zákona nezaniká, dokud nebude o žádosti pravomocně věcně rozhodnuto. Provoz elektrárny tedy nebude nijak omezen.

Rozhodnutí ministerstva nyní analyzujeme a zvažujeme další procesní kroky. V následujícím období poskytneme úřadu stejně jako dosud maximální součinnost, aby mohl kvalifikovaně vypořádat námitky v rozhodnutí ministerstva a vydat nové rozhodnutí.


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

7 Financial Resources a.s.

Záchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2021