logo Sev.en Energy

> Aktuality

Nový benefit ve skupině Sev.en Energy prospěje i regionu

Tisková zpráva

Most, 4. března 2019 - Skupina Sev.en Energy podpoří činnost zájmových sdružení či spolků nebo zajímavé projekty v regionech, kde působí, také formou nového firemního benefitu – interního grantu.

Každý zaměstnanec skupiny může požádat o příspěvek pro sportovní kluby nebo zájmové kroužky různého zaměření, do jejichž činnosti se sám aktivně zapojuje. Snahou a cílem interního grantu je podpořit mimopracovní a zájmové aktivity zaměstnanců, a přispět také k rozvoji a kvalitě života v příslušných regionech.

Příspěvky z interního grantu hodlá Sev.en Energy rozdělovat čtyřikrát do roka, stejně jako finanční podporu, o kterou žádají externí zájemci. Při výběru upřednostňuje regionální žadatele a rovněž projekty s širším společenským uplatněním.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758

www.7energy.com

 


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

7 Financial Resources a.s.

Záchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2021