logo Sev.en
Informace o M&A aktivitách skupiny najdete na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS

> Aktuality

Teplárna Kladno si připsala nový rekord – 15 let bez pracovního úrazu

Tisková zpráva

Kladno 16. září 2019 – Přesně před patnácti lety se v kladenské elektrárně stal poslední úraz, který měl za následek pracovní neschopnost jejího kmenového zaměstnance. Energetická společnost Teplárna Kladno s.r.o. (nástupce Alpiq Generation CZ), konkrétně její provoz v Kladně, tak dosáhla dalšího velkého úspěchu v oblasti Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

„Naše kladenská teplárna dosáhla tohoto rekordu díky svému dlouhodobému systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který neustále optimalizujeme. Toto sice vyžaduje nemalé investice a hlavně každodenní aktivní přístup našich zaměstnanců, ale výsledky ukazují, že naše společná snaha a úsilí je korunována úspěchem. Na rekord, kterého jsme dnes dosáhli, jsme náležitě pyšní a moje díky a ocenění patří zejména našim zaměstnancům.“, říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti.

Zavedený systém BOZP podléhá pravidelné kontrole nejen samotnou společností, ale také nezávislými auditory. V roce 2005 společnost zavedla a aktivně používá systém OHSAS 18 001, který je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Každoročně je kontrolním auditem ověřováno plnění požadavků tohoto systému a po každých třech letech je prováděn náročný recertifikační audit. Teplárna Kladno s.r.o. je také držitelem titulu „Podnik podporující zdraví III. stupně“, který získala v rámci programu každoročně vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 


 

Kontakt:

Markéta Čapková
mluvčí Teplárna Kladno s.r.o.

Tel: +420 312 645 437
GSM: +420 602 378 565
e-mail
www.7energy.com

 


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby