logo Sev.en
V případě zájmu o dodávku elektřiny přejděte na www.7industrysupply.cz

Lokální distribuční síť

Lokální distribuční síť


LDS - Připojovací podmínky

Každý zákazník, který má zájem o připojení a odběr elektrické energie z lokální distribuční sítě (dále jen LDS) Sev.en Inntech a.s. (dále jen 7InnT) musí naplnit níže uvedené podmínky umožňující odebírat elektřinu z LDS.

 • Dohodnout a uskutečnit pracovní schůzku zákazníka a obchodníka s elektřinou (7InnT Odbor energetiky, popř. jiný doporučený odbor) pro vyřešení technických a finančních možností provést připojení odběrného místa a uzavření smlouvy o dodávce elektřiny.
 • Na Odboru energetiky 7InnT (dále jen OENE), popř. na webových stránkách 7InnT si vyžádat formulář "Žádost o připojení k distribuční soustavě". Tato žádost je rozdělena dle zákona č. 458/2000 Sb. a vyhl. č. 51/2006 Sb. a to ve dvou provedení podle napěťové úrovně připojení zákazníka a to buď pro soustavu nízkého napětí (dále jen NN), nebo soustavu vysokého napětí (dále jen VN). Žádost obsahuje všechny potřebné informace pro připojení zákazníky k LDS. S podáním žádosti je nutno dodat požadovaný předpoklad elektrické práce (čtvrtletně u NN a po měsících u VN) a u soustavy VN předpokládaný odběrový diagram na jednotlivé měsíce s uvedením rezervované roční a měsíční kapacity výkonu.
 • Po podání žádosti na OENE 7InnT obdrží zákazník v zákonné lhůtě 30 dní závazné stanovisko k požadovanému připojení.
 • Sev.en Inntech a.s. zajistí dodávku elektřiny za předpokladu, že zákazník:
  • Předloží doklad o zaplacení podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
  • Předloží revizní zprávu odběrného zařízení
  • Splní podmínky stanovené ve stanovisku k žádosti o připojení
  • Uzavře smlouvu o připojení
  • Uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
 • Před realizací připojení odběrného místa k LDS musí zákazník uzavřít "Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele" dle vyhl. č. 51/2006 Sb.
 • Smlouva o dodávce elektřiny se uzavírá na základě vyplněné žádosti "Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny" (kategorie C pro soustavu NN a kategorie A a B pro soustavu VN). Na základě takto předložené žádosti dojde k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, včetně určení přesného termínu zahájení dodávky.
 • Součástí uzavření smlouvy o dodávce elektřiny jsou "Distribuční podmínky" pro NN, VN a dále "Obchodní podmínky dodávky elektřiny" ze sítí NN, resp. VN. Tyto podmínky určují další náležitosti související s odběrem elektřiny, které nejsou uvedeny ve smlouvě.
 • Při provádění jakékoliv odborné práce na elektroinstalaci odběrného místa je bezpodmínečně nutné dodržovat "Pravidla provozování lokální distribuční soustavy", "Připojovací podmínky" a platné technické normy.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

 • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS
 • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
 • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

PPLDS - základní text

PPLDS - Přílohy

Pro bližší informace se obraťte na nás Zobrazit kontakty

LDS - Žádosti, formuláře

 • Žádost o uzavření smlouvy o připojení a o dodávce elektřiny (formát XLSM)
 • PDF žádost o elektřinu pro: a
 • Online formulář na uzavření smlouvy (klikněte pro zobrazení formuláře)
 • Ukončení smlouvy (formát XLSM)
 • PDF ukončení smlouvy pro: a
 • Online formulář na ukončení smlouvy (klikněte pro zobrazení formuláře)

LDS - Ceník, OPDE, PDE

Archiv ceníků a obchodních podmínek:

LDS - Kontakty

Sev.en Inntech a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most

dispečink oddělení řízení energetiky - nepřetržitě
E-mail: e-mail
Tel.: +420 476 203 443, +420 476 203 444
Mobil: +420 602 451 648

LDS - Plánované výluky

Vážení odběratelé,

dle zákona č. 458/2000 Sb., §25 oznamujeme, že z důvodu opravy zařízení distribuční soustavy, která je vaším dodavatelem elektřiny, dojde k přerušení dodávky elektrické energie do vašeho odběrného místa.

Přerušení dodávky elektrické energie bude realizováno

dne 1. 5 2021 v době od 6:30 do 17:00 hodin
(rozvodny: ČSA, OM, USK, HMGD, SUB-KSK, BSM_KC ILF, Herkules, Růžodol, Nejedlý, DHL Záluží, Kohinoor)
510000 ČSA VN-35
590000 Úpravna uhlí VN-35
100250 KC ILF; Fortuna VN-35
120120 Compass Group Czech Republic; kantýna ČSA
120190 Sochor Rostislav; Autoservis ČSA
120280 Stavební služby Pospíšil; budova ČSA
120350 Povodí Ohře; MVD ČSA
120820 Stavební služby Pospíšil; truhlárna
120860 ČEZ; areál elektrárny Ervěnice
120880 O2 Czech Republic; ZS GSM HMGD NS1 ČSA
121180 Kostelecký; Nejedlý
121950 Kubricht L. - velká truhlárna; Nejedlý
121955 Kubricht; velká truhlárna Nejedlý
121960 Kubricht; sociální budova Nejedlý
122050 MOVEO; dílna povrch ČSA
122400 Mostecká montážní; Nejedlý
122410 Hladík Vlastimil; Nejedlý
122440 Kubricht; průmyslový objekt Nejedlý
123000 Mostecká montážní; III; Nejedlý
123010 Mostecká montážní; II; Nejedlý
123030 Petr Skácel; hradlo Nejedlý
123200 Kubricht; administrativní budova Nejedlý
123260 ČSA; areál Centrum NN
121050 Hošková Soňa; autobazar Růžodol
121060 ČSZ; kolonie Litvínov Růžodol
121080 Sochor Rostislav; Růžodol
121430 Slánský Milan; Herkules
121480 KONDOR; Herkules
121490 Severočeské obchodní sdružení; Herkules
121500 Compass Group Czech Republic; kuchyň; Herkules
121980 Speciální stavby Most; areál Růžodol
122000 REMANA; areál DHL
122170 ZAPA; areál DHL
122430 Pekař; garáže pravé Herkules
122590 PENTO Kapitálová; Růžodol
122940 Petr Frey; garáže č. 4 a 5 Herkules
123150 Abraham Petr; areál Herkules, garáže 1,2,3
121630 VS Metall; šrotiště A7; OM
120745 ČEPRO; katodová ochrana produktovod
120760 Povodí Ohře; MVD ÚU
120780 Molnár; Stánek BŘEZŇÁK
122790 Infotea; datová komora ÚUK
122900 SUTOR Global; Sklad II - ÚUK
122950 CORROTECH ENGINEERING; požární středisko ÚUK
120185 SČVK; katodová ochrana Komořany
120360 Stavební a silniční stroje; A7
120690 Vodafone CR; ZS GSM( lokal. ÚU)
120720 Báňská stavební Most; R3
120910 OLYMP Most; sklad Fortuna-1
122840 OLYMP Most; sklad Fortuna-2
122960 AllWeld Metal; autoklub Komořany

dne 8. 5 2021 v době od 6:30 do 17:00 hodin
(rozvodny: Líšnice, Hrabák, Šverma, DTS Vrbenský, Souš, Vrskmaň, Čepirohy)
500000 VUAS VN-35
121930 UNEX; provozní úsek KU800
100830 B E S; VN-6
120310 Compass Group Czech Republic; kantýna Hrabák
120540 T-mobile Czech Republic; ZS GSM vodojem Hrabák
121520 MJP; rybářská bašta Souš
121560 B E S; NN Souš
122450 MAPECO Most; Š10 Čepirohy
122830 ECO CZ; Š10 Čepirohy
122970 CARS WRECK; Š10 Čepirohy
123020 Imoakcent; hradlo Š10 Čepirohy
123100 ECO CZ; garáže Š10 Čepirohy
123120 C KAPITAL INWEST; Š10 Čepirohy
123160 MERO; TR27-1 armaturní stanice AS-18-09
123170 UNIPETROL RPA; TR27-2
123180 SYNTHOS Kralupy; TR27-3
123190 ČEPRO; TR27-4 armaturní šachta
100350 DTS Vrbenský; VN-6
120100 Gelamon; sklad střeliva JŠ
122860 DTS Vrbenský; Saxonie - bunkoviště
120550 SBD garáže;Železničářů, ČSD
120590 Gelamon; Železničářů 1959
120630 Baumat; Železničářů 2013
120680 Podkrušnohorské muzeum
120955 Unipetrol RPA; Varovný systém sídliště
122980 Infotea; TEROJEKT
123130 Martin Trykar; Železničářů 2015
123140 Lakeside Real Estate; Železničářů 2009
123240 Banset; Železničářů 2014
123250 PRONAJMU1960; Železničářů 1960
500000 VUAS VN-35
100780 Slad Jiří; areál Běta VN-35
100850 SUTOR Global; Ležáky VN-6
120870 O2 Czech Republic; ZS GSM u smrku Vrksmaň
123110 Metrostav a.s. - přeložka produktovodů
123210 SYNTHOS Kralupy; TSM H23
123220 ČEPRO; TSM H23 rozdělovací šachta
100820 SSK; výrobní hala Vrskmaň 3 VN-6
122060 Marius Pedersen; skládka TKO Vysoká Pec
122580 DTS Vrbenský; sanace ČSA

Bližší informace o napěťové výluce pro Vaše odběrné místo lze získat:

Sev.en Inntech a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most

dispečink oddělení řízení energetiky (nepřetržitý provoz)
E-mail: e-mail
Tel.: +420 476 203 443, +420 476 203 444
Mobil: +420 602 451 648

LDS - Související informace> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby