logo Sev.en Energy

> Sev.en energy


Akvizice

Akviziční tým skupiny je aktivní od roku 2017 a vznikl jako klíčový bod naplňování nové strategie zahraniční expanze. Jeho hlavní myšlenkou je uplatnění skupinových znalostí a zkušeností v konvenční energetice na trzích, které procházejí energetickou transformací. Tým zkušených odborníků vede jeden z klíčových manažerů celé skupiny Alan Svoboda.


> Kontakty

Sev.en Energy AG

Zollstrasse 82 9494
Schaan, Liechtenstein

Sev.en Energy AG
odštěpný závod

V Celnici 1031/4
110 00 Praha1
Česká Republika

e-mail:
tel.: +420 222 183 499


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo


Engineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019