logo Sev.en Energy

> Sev.en energy


Akvizice

Akviziční tým skupiny je aktivní od roku 2017 a vznikl jako klíčový bod naplňování nové strategie zahraniční expanze. Jeho hlavní myšlenkou je uplatnění skupinových znalostí a zkušeností v konvenční energetice na trzích, které procházejí energetickou transformací. Tým zkušených odborníků vede jeden z klíčových manažerů celé skupiny Alan Svoboda.


> Kontakty

Sev.en Services s.r.o.

V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
e-mail: e-mail


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo


Engineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba

Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019