logo Sev.en Energy

> Obchod s komoditami


Sev.en Commodities AG

Je obchodní společností skupiny. Zajišťuje obchod s elektřinou, uhlím a emisními povolenkami na celoevropských komoditních trzích. Obchoduje také s měnovými deriváty. Vlastní všechny potřebné licence i registrace pro obchod s komoditami. Je členem Evropské federace obchodníků s energií (EFET).> Kontakty

Sev.en Commodities AG
Sídlo společnosti: Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví
Založená podle práva Lichtenštejnského knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister)
Den zápisu: 28. 8. 2017
Registrační číslo: FL-0002.554.740-9

e-mail:
tel.: +423 233 1130 (do sídla AG v Schaanu)
fax: +423 233 1132
tel.: +420 222 183 111 (do sídla odštěpného závodu v Praze)
fax: +420 222 183 497

www.7commodities.com

Na území České republiky vykonávající činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu:

Sev.en Commodities AG, odštěpný závod
Sídlo odštěpného závodu: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Spisová značka: A 78433 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 23. 10. 2017
Identifikační číslo: 06525717
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
č. ú. CZK: 117950683/0300
IBAN: CZ0803000000000117950683
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
č. ú. EUR: 1017363793/0300
IBAN: CZ2903000000001017363793
BIC (SWIFT): CEKOCZPP


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo


Engineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba

Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019