logo Sev.en
Informace o M&A aktivitách skupiny najdete na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS

Jsme moderní energetická skupina s mezinárodní ambicí
Jsme SEV.EN

Více

Jsme mostem mezi konvenční a obnovitelnou energií
Jsme SEV.EN

Více

Jsme zodpovědní k lidem a přírodě
Jsme SEV.EN

Více
Sev.en Energy

Jsme plni energie
Jsme SEV.EN GROUP

Více
scroll

> Pět základních principů Sev.en Group

Věříme v provozní dokonalost

Chceme, aby naše provozy byly na nejvyšší možné úrovni a tomu podřizujeme práci managementu i zaměstnanců. Jedině perfektním výkonem obstojíme před požadavky, které na nás klade moderní udržitelná společnost.


Rozvíjíme zdravé podnikání

Podnikání je motorem pokroku. Věříme, že férový přístup k podnikání pomáhá rozvoji celé společnosti a jsme připraveni dostát všem morálním závazkům, které z této víry plynou. Dodržujeme pravidla hry i celospolečenské požadavky na udržitelný rozvoj podnikání.


Těžíme z finanční stability a nezávislosti

Výhodou naší skupiny je výborné finanční zázemí a dostatek kapitálu. Proto jsme nezávislí na vnějších ekonomických výkyvech. Jsme natolik silní, abychom se mohli pouštět do dalších energetických projektů, které pomohou překlenout období přechodu k plnému využití obnovitelných zdrojů.


Naše odborné znalosti mají hluboké kořeny

Navazujeme na mnoho let zkušeností s moderní těžbou uhlí a výrobou elektrické energie. Naši pradědové a dědové díky nim vybudovali průmyslově vyspělou zemi, která patří mezi nejvyspělejší státy světa. Naše odbornost má hluboké kořeny a umožňuje nám zodpovědně řídit složité technologické procesy.


Ctíme svůj závazek k přírodě

Vždy budeme ctít svůj závazek k přírodě. Pokud jsme nuceni do ní zasáhnout, napravujeme své kroky rychle a účinně. Víc než dvě třetiny území, které jsme kdy naší činností ovlivnili, jsme už uvedli do původního stavu, nebo je právě rekultivujeme.


135

milionů tun vytěženého
uhlí od roku 2010

3 306

zaměstnanců
v České republice

2 651

milionů obrat
v eurech

41 809

GWh elektrické energie
vyrobené od roku 2013

427

milionů eur zaplacených
daní od roku 2013

> Novinky
18. května 2022 Tisková zpráva

Na komíně chvaletické elektrárny se vylíhli tři mladí sokoli

Chvaletice 18. května 2022 – Budka pro sokoly na komíně chvaletické elektrárny letos ožila. Pár sokolů stěhovavých tu zahnízdil a vyvedl mladé. Tři mladí sokoli si ve hnízdě pobudou ještě minimálně dva týdny. Další měsíc je rodiče budou učit létat. Na komíně Elektrárny Chvaletice jsou budky pro sokoly už od roku 2017. Číst více

1. dubna 2022 Tisková zpráva

Elektrárna Chvaletice: urychlení technologických postupů nelze soudně nařídit

Pardubice, 1. dubna 2022 – Pardubický kraj zahájil řízení z moci úřední, jehož cílem je uvést podmínky provozu Elektrárny Chvaletice formálně do souladu s novou evropskou legislativou a přizpůsobit jí stávající integrované povolení. Jen několik dní před tím obdržel Nejvyšší správní soud od Ministerstva životního prostředí i od Elektrárny Chvaletice kasační stížnost na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zrušení emisní výjimky. A zároveň rozhoduje Ministerstvo životního... Číst více

1. dubna 2022 Oznámení

InterGen spustil prodej britských aktiv

Edinburgh, 1. dubna 2022 – Společnost InterGen dnes oznámila rozhodnutí spustit prodej svých aktiv v Británii. Zanedlouho bude zahájen formální proces prodeje. Číst více
Jsme Sev.en


> Skupina Sev.en
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Akvizice
Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

Sev.en Financial Resources a.s.

Záchranářské služby