logo Sev.en Energy

> Pro dodavatele 7EC

Pro dodavatele 7EC

Oznamujeme, že s účinností od 1. 8. 2015 došlo ke změně názvu naší společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., IČ: 28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, zapsané v oddílu B, vložce 2905 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, a to tak, že od výše uvedeného data vystupuje pod obchodním názvem: Sev.en EC, a.s.


Market Transparency REMIT


Dokumentace a rizika Sev.en EC, a.s. Pravidla chování v Sev.en EC, a.s. Návštěvní řád Sev.en EC, a.s. Označení pracoviště Dotazník zhotovitele Žádost o vydání identifikačních karet Školení ostatních zaměstnanců smluvního partnera Školení odpovědných zaměstnanců smluvního partnera Žádost o vydání trvalého vjezdového povolení Přehled rizik plynoucích z činností smluvního partnera Vzájemné seznámení s riziky - tabulka Předání rizik BOZP plynoucích z činností smluvních partnerů Dohoda o koordinačních opatřeních Pověření odpov. zaměstnance smluvního partnera 7EC 6 064 - Provozování el. zařízení 7EC 7EC 6 064 - Návaznost na dokumenty 7EC 6 064 - Školení §4 7EC 6 064 - Pověření OOZEZ 7EC 6 064 - Základní požadavky na provedení 7EC 6 064 - Povolení neelektrických prací 7EC 6 064 - Školení pro vstup do prostor VN 7EC 6 064 - Záznam o školení 7EC 6 064 - Přihláška a protokol o zkoušce 7EC 6 064 - Záznam o zkoušce 7EC 6 064 - Osvědčení Politika řízení systému BOZP, EMS a EnMS Certifikát ISO 14001:2016 Certifikát ISO 50001:2012 Vnější splašková kanalizace Příloha 1: Schéma splaškové kanalizace (pdf) Dešťová kanalizace Příloha A: Kanalizace dešťová Příloha B: Kanalizace mourová Příloha C: Kanalizace drenážní

> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo


Engineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba

Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019