logo Sev.en Energy

> Pro dodavatele Elektrárny Počerady

Pro dodavatele Elektrárny Počerady

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem 5x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi a je součástí skupiny Sev.en Energy od 31. 12. 2020. Po jejím převzetí skupina zahájila zásadní opravu s cílem dostát závazkům, které plynou ze zpřísněných emisních limitů BAT, které začnou platit v průběhu roku 2021.


Market Transparency REMIT


Školení dodavatelů:

Přihlášení ke školení Školení - úvod Školení - BOZP Školení - IKB Školení - OŽP Školení - PO a HP Školení odpovědných osob Školení ostatních osob
Ostatní dokumenty:

Pravidla chování v EPC Dohoda o koordinačních opatřeních Dotazník zhotovitele Mapa EPC a PPC Návštěvní řád EPC Označení pracoviště zhotovitele Pověření smluvního partnera Předání rizik Přehled kontaktních údajů Přehled rizik Registr rizik Seznam OOPP v EPC Seznam příslušných zaměstnanců Identifikační tabulka lešení Výpis z řádu fyzické ochrany Vzájemné seznámení s riziky Žádost o vydání ID karet Žádost o vjezdové povolení Politika řízení systému BOZP, EMS a EnMS
> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

7 Financial Resources a.s.

Záchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2021