logo Sev.en Energy

7GRANT

> 7GRANT


Grantový program 7GRANT

Představuje jednu z forem podpory a navázání partnerských vztahů v regionech, kde rozvíjí svou podnikatelskou činnost společnosti ze skupiny Sev.en Group. Jeho prostřednictvím chceme naplňovat princip společenské odpovědnosti.

Chcete podporu pro svůj projekt?
Napište nám.

Žádost o 7grant     Grantová pravidla

Žádost o 7grant

Skupina Sev.en Group využívá k podpoře a navázání partnerských vztahů výhradně grantový program 7grant. Grantová pravidla stanovují podmínky a postup při poskytování darů na realizaci konkrétních projektů.

Je určený především neziskovým organizacím a obcím majícím vztah k regionům, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti Sev.en Group.


Informace o žadateli (název organizace, sídlo, IČO, DIČ, právní subjektivita), přesně podle obchodního rejstříku*

Bankovní účet žadatele*

Informace o projektu (proč a na co potřebujete finanční podporu, max. 4 řádky textu)*

Příloha k žádosti (max. 2MB)

Výše finanční podpory (uveďte částku)*

Kontaktní údaje žadatele (jméno a příjmení, tel., e-mail)*

Jste zaměstnán ve skupině Sev.en Group?     ano      ne


> Skupina Sev.en
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

Sev.en Financial Resources a.s.

Záchranářské služby