logo Sev.en
M&A aktivity skupiny na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS     Dodávky elektřiny na www.7industrysupply.cz

7GRANT

> 7GRANT


Grantový program 7GRANT

Představuje jednu z forem podpory a navázání partnerských vztahů v regionech, kde rozvíjí svou podnikatelskou činnost společnosti ze skupiny Sev.en Group. Jeho prostřednictvím chceme naplňovat princip společenské odpovědnosti.

Chcete podporu pro svůj projekt?
Napište nám.

Novinka roku 2022 pouze pro zaměstnance skupiny Sev.en Energy

Finanční pomoc zaměstnancům skupiny Sev.en Energy, kteří řeší vlastní závažné zdravotní problémy nebo svých rodinných příslušníků, nabízí Pavel Tykač.

Více informací a formulář žádosti zde.

Žádost o 7grant

Skupina Sev.en Group využívá k podpoře a navázání partnerských vztahů výhradně grantový program 7grant. Grantová pravidla stanovují podmínky a postup při poskytování darů na realizaci konkrétních projektů.

Je určený především neziskovým organizacím a obcím majícím vztah k regionům, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti Sev.en Group.


Informace o žadateli (název organizace, sídlo, IČO, DIČ, právní subjektivita), přesně podle obchodního rejstříku*

Bankovní účet žadatele*

Informace o projektu (proč a na co potřebujete finanční podporu, max. 4 řádky textu)*

Příloha k žádosti (max. 2MB)

Výše finanční podpory (uveďte částku)*

Kontaktní údaje žadatele (jméno a příjmení, tel., e-mail)*

Jste zaměstnán ve skupině Sev.en Group?     ano      ne


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby