logo Sev.en
M&A aktivity skupiny na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS     Dodávky elektřiny na www.7industrysupply.cz

Spojujeme
konvenční energetiku
s obnovitelnou
budoucností

Skupina

Kdo jsme

Jsme energetická skupina, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že právě ona bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů.

Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, přes výrobu elektrické energie a tepla až po obchodování s komoditami na celoevropské úrovni.

BEZPEČNÝ PŘECHOD K ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Budoucnost energetiky je bezesporu v čisté energii. Jsme přesvědčeni, že přechod od klasických k obnovitelným zdrojům bude postupný a bude mít spíš charakter evoluce než revoluce. Jde o změnu nevídaných rozměrů s řadou dosud neznámých dopadů.

Naši roli vnímáme jako pojistku nebo lépe jako most mezi energetickými světy dneška a zítřka – chceme naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů.

www.energievednevnoci.cz

Jsme energetická skupina

Po přechodnou dobu bude nutné, aby konvenční i obnovitelné zdroje koexistovaly vedle sebe tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno dostatečné množství elektrické energie. Jsme připraveni vložit své znalosti, odbornou a technickou expertizu a finanční zázemí všude tam, kde je potřeba využít potenciál konvenční energetiky.


> Novinky
10. listopadu 2022 Tisková zpráva

Energii do sportu dává dětem už potřetí Sev.en Hockey Cup

Litvínov 10. listopadu 2022 - Sev.en Hockey Cup, turnaj čtyř mládežnických hokejových klubů, které podporuje skupina Sev.en Energy, zahájí prvním kolem v Litvínově v sobotu 12. listopadu svůj už třetí ročník. Myšlenka turnaje čtyř mládežnických klubů vznikla v roce 2019 především proto, aby si děti udržely radost ze sportu. Číst více

21. října 2022 Tisková zpráva

Uhelné safari má za sebou další úspěšnou sezónu

Most 21. října 2022 - Uhelné safari těžebních společností skupiny Sev.en Energy ukončilo sezónu, která byla po dvouleté pauze vynucené pandemickými opatřeními opět vydařená. Znovu se terénní vozy s návštěvníky vrátí do lomů a na rekultivace až v květnu příštího roku. Číst více

17. října 2022 Tisková zpráva

Teplárna Zlín i město Zlín letos slaví kulatiny

Zlín 17. října 2022 – Unikátní světelnou a filmovou show jako dárek připravila Teplárna Zlín obyvatelům města k 700. výročí. Důvodem k oslavám je i zahájení jubilejní topné sezóny. Letos je to už 120 let, co byl pořízen parní stroj nejen pro pohon obuvnických strojů, ale také pro vytápění budov. Následně se ve Zlíně zahájila výstavba jedné z prvních tepláren v Evropě a začala se psát historie dodávek spolehlivého tepla domácnostem, firmám a institucím... Číst více

> Struktura skupiny


Struktura skupiny ke stažení

* Zjednodušené schéma struktury skupiny> Klíčoví lidé


Pavlas

Luboš je prezidentem skupiny. V říjnu 2018 byl jmenován generálním ředitelem zodpovědným za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en Energy v ČR i v Evropě.

Luboš Pavlas

Prezident a CEO skupiny Sev.en Energy

Postolka

Jiří dohlíží na finanční operace skupiny a zaměřuje se také na posílení kontrolní činnosti.

Jiří Postolka

CFO skupiny Sev.en Energy

Antoš

Petr je předsedou představenstva ve společnostech Vršanská uhelná, Severní energetická a Coal Services. Zastřešuje také specializované servisní a obslužné společnosti skupiny.

Petr Antoš

COO skupiny Sev.en Energy

Lenc

Petr je ředitelem těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná. Jeho úkolem je zajistit dostatečné množství kvalitní a cenově dostupné energetické suroviny pro výrobu elektrické energie a tepla za plného respektování potřeb životního prostředí a obyvatel regionů, kterých se těžba dotýká.

Petr Lenc

Generální ředitel těžebních firem skupiny

Matys

Václav do skupiny nastoupil v říjnu 2018 a stal se generálním ředitelem elektrárny ve východočeských Chvaleticích. Je zodpovědný za výrobu a dodávku cenově dostupné elektrické energie. Zároveň se soustředí na zásadní modernizaci elektrárenských bloků.

Václav Matys

Generální ředitel společnosti Elektrárna Chvaletice
Generální ředitel společnosti Teplárna Zlín

Skalka

Michal je vedoucím společnosti Sev.en Commodities, která je v rámci skupiny Sev.en Energy zodpovědná za obchod s komoditami. Uhlí, elektrickou energii a povolenky obchoduje na burze v Čechách, ale i v rámci celoevropských komoditních trhů.

Michal Skalka

Ředitel Sev.en Commodities

Klanduch

Stanislav je od ledna roku 2021 generálním ředitelem Elektrárny Počerady, jedné z největších uhelných elektráren v České republice. Jeho hlavním úkolem je počeradskou elektrárnu, jako novou akvizici skupiny Sev.en Energy, provést procesem ekologizace a připravit ji na přísnější emisní limity BAT.
Dříve působil na vysokých manažerských postech v rámci skupiny.

Stanislav Klanduch

Generální ředitel společnosti Elektrárna Počerady
Generální ředitel společnosti Teplárna Kladno

Opplt

Daniel se ve skupině od roku 2018 zabýval zejména technickým poradenstvím v oblasti akvizic a zároveň řízení projektů obnov a oprav elektráren. Od dubna 2021 vede skupinový inženýrink a jeho hlavním úkolem je řízení modernizačních projektů v elektrárnách Chvaletice, Počerady i dalších provozech skupiny.

Daniel Opplt

Ředitel Sev.en Engineering s.r.o.

Opplt

Gabriele k zodpovědnosti za komunikaci skupiny přibyla od 1. května 2021 personální agenda. Odpovídá za personální rozvoj ve skupině, který bude vycházet ze strategie skupiny pro nejbližší roky s cílem optimalizovat personální procesy napříč všemi společnostmi.

Gabriela Sáričková Benešová

Ředitelka HR a komunikace skupiny Sev.en EnergyUzavřením dohody s ostatními akcionáři se Pavel Tykač stává jediným beneficientem uhelné společnosti. Postupným připojováním dalších společností zahajuje proces, který vyústil v roce 2018 zformováním skupiny Sev.en. Energy

Finančník a investor Pavel Tykač, podle časopisu Forbes v současnosti šestý nejbohatší Čech, investuje do menšinového podílu ve společnosti Czech Coal, která mimo jiné vlastní hnědouhelné lomy ČSA a Vršany.

V rámci tzv. kupónové privatizace stát prodal necelou polovinu akcií uhelné společnosti soukromým vlastníkům. V první dekádě nového tisíciletí pak do soukromých rukou přešla společnost ze 100 %.

Znárodnění majetku komunistickým režimem zasadilo další těžkou ránu slibnému rozvoji. Doly se staly součástí státního podniku.

Úspěšný rozvoj impéria, včetně rozvoje uhelného byznysu rodiny, přerušil nástup nacismu k moci a následná arizace jejich majetku po okupaci Československa.

Petschkové kladli důraz na dlouhodobý rozvoj. Masivně do dolů investovali, což způsobilo, že se mostecká společnost ve dvacátých letech 20. století stala nejsilnější těžařskou společností. A nejen to. Na konci dekády finanční skupina Petschek ovládala polovinu evropské uhelné těžby, zejména doly v Německu.

Roku 1905 získal Ignatz Petschek majoritní balík akcií důlních společností od rodiny von Hohenlohe a rozvoji uhelného průmyslu na severu Čech nestálo nic v cestě.

Počátky a první rozvoj těžby hnědého uhlí na severu Čech je spojen s rodinou Petschků, jmenovitě s Mosesem, který již v době, kdy se ve většině domácností ještě topilo dřevem, rozpoznal, že uhlí je topným mediem budoucnosti.

> Historie

Počátek formování skupiny Sev.en Energy

Vstup Pavla Tykače

Privatizace dolů

Znárodnění komunistickým režimem

Majetek rodiny včetně dolů přechází do německých rukou

Polovina evropské uhelné těžby v rukou mosteckých uhlobaronů

Rodina Petschků ovládla těžbu na severu Čech

Opíráme se o 150 let zkušeností s těžbou> Udržitelné podnikání

Udržitelnost je součástí naší DNA

Významnou součástí naší každodenní práce je vědomí odpovědnosti za trvalé zachování svěřených hodnot dalším generacím. Považujeme za naši povinnost navracet krajinu dotčenou naší činností do původního stavu. Zároveň se trvale snažíme přispívat ke zlepšování životního prostředí. Navazujeme v tom na mnohaletou tradici. Již v roce 1908 byla v Duchcově, ve městě na okraji mostecké důlní oblasti, založena první kancelář pro obnovu půdy. Dávno předtím než se slovo udržitelnost stalo běžnou součástí moderního slovníku.

Politiky skupiny

Politika BOZP (PDF)
Politika lidských zdrojů (PDF)
Politika nákupu (PDF)
Politika ochrany životního prostředí (PDF)
Politika řízení společnosti (PDF)
Základní hodnoty a principy podnikání (PDF)
Bezpečnostní politika (PDF)


Zjistit více

Jsou u nás doma


Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů. Pro menší ptačí druhy je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Intenzivní zemědělská činnost jim vadí a postupně proto z české krajiny mizí.

Ostřice žitná

Charakteristická vegetace se kolem šachet utváří na mokřadech a v jejich blízkém okolí. Kromě dominantních druhů zde vzácně roste Ostřice žitná, která je zvláště chráněná.

Muflon

Mufloni žijí ve stádech. Vyznačují se výborným zrakem a čichem. Jsou to velmi plachá a ostražitá zvířata, která obratně skáčou a rychle běhají. Spásají trávy, různé byliny, v zimě mechy a lišejníky. Z okolí zámku Jezeří se začali stahovat do nižších teplejších poloh, až se jim stále více stávají domovem lomy ČSA i Vršany.

Liška obecná

Z fauny savců se dá na šachtě nepravidelně pozorovat liška obecná. Je to nenáročný všežravec, který rád dává přednost tomu, co je snadno ukořistitelné a má vysokou energetickou hodnotu. Dostupnost potravy lišku přivádí i do blízkosti uhelných lomů.

Břehule říční

Kriticky ohrožený ptačí druh, který hnízdí na Vršanech. Hloubí si až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Masný simentál

Velmi přizpůsobivé a nenáročné plemeno skotu, které se celoročně pase na rekultivovaných plochách vnitřních výsypek lomu Vršany a ČSA, kde má dostatek potravy i zásobu vody. Původní stádo se dvaceti kusy se postupně rozrůstá.


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby