logo Sev.en Energy

Spojujeme
konvenční energetiku
s obnovitelnou
budoucností

Skupina

Kdo jsme

Jsme energetická skupina s mezinárodní ambicí, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že právě ona bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů.

Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, přes výrobu elektrické energie a tepla až po obchodování s komoditami na celoevropské úrovni.

BEZPEČNÝ PŘECHOD K ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Budoucnost energetiky je bezesporu v čisté energii. Jsme přesvědčeni, že přechod od klasických k obnovitelným zdrojům bude postupný a bude mít spíš charakter evoluce než revoluce. Jde o změnu nevídaných rozměrů s řadou dosud neznámých dopadů.

Naši roli vnímáme jako pojistku nebo lépe jako most mezi energetickými světy dneška a zítřka – chceme naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů.

Jsme energetická skupina s mezinárodní ambicí

Po přechodnou dobu bude nutné, aby konvenční i obnovitelné zdroje koexistovaly vedle sebe tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno dostatečné množství elektrické energie. Jsme připraveni vložit své znalosti, odbornou a technickou expertizu a finanční zázemí všude tam, kde je potřeba využít potenciál konvenční energetiky.

To je zároveň i hlavní myšlenkou naší strategie zahraniční expanze. Specializovaný akviziční tým pod vedením zkušeného manažera Alana Svobody systematicky vyhledává a hodnotí zajímavé akviziční příležitosti, především v Evropě.

Přelom roku 2018 a 2019 přinesl první výsledky ve formě akvizice 50% podílu ve významné globální energetické společnosti InterGen. Tento nákup představuje čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii a menšinové podíly ve dvou uhelných elektrárnách v Austrálii.

flag uk Rocksavage
plynová elektrárna
Cheshire

Coryton
plynová elektrárna
Essex

Spalding
plynová elektrárna
Lincolshire

Seel
plynová elektrárna
Lincolshire

flag australia Callide
uhelná elektrárna
Queensland

Millmerran
uhelná elektrárna
Queensland
ikona

6

nově nabytých plynových
a uhelných elektráren
v portfoliu skupiny

ikona

3 GW

instalované kapacity
nových akvizic ve Velké
Británii a Austrálii


> Novinky
25. listopadu 2021 Oznámení

Potvrzení výjimky pro Elektrárnu Chvaletice

Václav Matys, generální ředitel Elektrárny Chvaletice: „Dnes nám přišlo do datové schránky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které definitivně potvrzuje výjimku z emisních limitů pro Elektrárnu Chvaletice. Dokument má téměř 100 stran, proto se musíme napřed podrobně seznámit s jeho obsahem. Prozradím jen tolik, že odvolací orgán ve všech klíčových výrocích potvrdil původní rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci včetně šestileté délky výjimky. Zároveň... Číst více

24. listopadu 2021 Tisková zpráva

Energii do sportu vrací dětem Sev.en Hockey Cup

Praha, 24. listopadu - Myšlenka podpořit sportující děti a natrvalo jim vštípit lásku k pohybu a sportu stála u zrodu  Sev.en Hockey Cupu, soutěže pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí skupina Sev.en Energy: konkrétně HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Letošní ročník od prvního v roce 2019 dělí sezóna, kterou poznamenala celosvětová pandemie covid-19. Děti se po opakovaných plošných zákazech... Číst více

8. listopadu 2021 Tisková zpráva

Zkrácení výjimky pro Počerady může ohrozit dostupnost elektřiny, Sev.en Energy podává žalobu

Praha, 8. listopadu 2021 – Energetická společnost Sev.en Energy žádá soud, aby přezkoumal proces rozhodnutí o emisní výjimce pro Elektrárnu Počerady. Podle Sev.en Energy došlo k neadekvátnímu zkrácení lhůt pro ekologizaci výrobních bloků, a to navíc v situaci krátce po změně vlastníka elektrárny. Provozovatel upozorňuje na to, že jakékoliv administrativní omezení provozu stabilního a nezávislého zdroje může před nadcházející zimou prohloubit energetickou krizi v Evropě. Zpřísnění... Číst více

> Struktura skupiny
> Klíčoví lidé


Pavlas

Luboš je prezidentem skupiny. V říjnu 2018 byl jmenován generálním ředitelem zodpovědným za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en Energy v ČR i v Evropě.

Luboš Pavlas

Prezident a CEO skupiny Sev.en Energy

Postolka

Jiří dohlíží na finanční operace skupiny a zaměřuje se také na posílení kontrolní činnosti.

Jiří Postolka

CFO skupiny Sev.en Energy

Svoboda

Alan má na starosti expanzi skupiny v oblasti energetiky. Vyhledává investiční příležitosti také do oblasti úspor energie nebo inteligentní distribuce a dodávek elektřiny.

Alan Svoboda

Ředitel akvizic skupiny Sev.en Energy

Lenc

Petr je ředitelem těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná. Jeho úkolem je zajistit dostatečné množství kvalitní a cenově dostupné energetické suroviny pro výrobu elektrické energie a tepla za plného respektování potřeb životního prostředí a obyvatel regionů, kterých se těžba dotýká.

Petr Lenc

Generální ředitel těžebních firem skupiny

Matys

Václav do skupiny nastoupil v říjnu 2018 a stal se generálním ředitelem elektrárny ve východočeských Chvaleticích. Je zodpovědný za výrobu a dodávku cenově dostupné elektrické energie. Zároveň se soustředí na zásadní modernizaci elektrárenských bloků.

Václav Matys

Generální ředitel společnosti Elektrárna Chvaletice

Prajzler

Milan je od roku 2002 generálním ředitelem teplárny v Kladně a dále od roku 2011 také ve Zlíně. Oba provozy se staly součástí skupiny Sev.en Energy v září 2019. Je zodpovědný za řízení moderních kogeneračních jednotek, které produkují, jak teplo, tak elektrickou energii. V případě kladenské teplárny se jedná také o dodávky podpůrných služeb.

Milan Prajzler

Generální ředitel společnosti Teplárna Kladno

Skalka

Michal je vedoucím společnosti Sev.en Commodities, která je v rámci skupiny Sev.en Energy zodpovědná za obchod s komoditami. Uhlí, elektrickou energii a povolenky obchoduje na burze v Čechách, ale i v rámci celoevropských komoditních trhů.

Michal Skalka

Ředitel Sev.en Commodities

Antoš

Petr je předsedou představenstva ve společnostech Vršanská uhelná, Severní energetická a Coal Services. Zastřešuje také specializované servisní a obslužné společnosti skupiny.

Petr Antoš

COO skupiny Sev.en Energy

Klanduch

Stanislav je od ledna roku 2021 generálním ředitelem Elektrárny Počerady, jedné z největších uhelných elektráren v České republice. Jeho hlavním úkolem je počeradskou elektrárnu, jako novou akvizici skupiny Sev.en Energy, provést procesem ekologizace a připravit ji na přísnější emisní limity BAT.
Dříve působil na vysokých manažerských postech v rámci skupiny.

Stanislav Klanduch

Generální ředitel společnosti Elektrárna Počerady

Opplt

Daniel se ve skupině od roku 2018 zabýval zejména technickým poradenstvím v oblasti akvizic a zároveň řízení projektů obnov a oprav elektráren. Od dubna 2021 vede skupinový inženýrink a jeho hlavním úkolem je řízení modernizačních projektů v elektrárnách Chvaletice, Počerady i dalších provozech skupiny.

Daniel Opplt

Ředitel Sev.en Engineering s.r.o.

Opplt

Gabriele k zodpovědnosti za komunikaci skupiny přibyla od 1. května 2021 personální agenda. Odpovídá za personální rozvoj ve skupině, který bude vycházet ze strategie skupiny pro nejbližší roky s cílem optimalizovat personální procesy napříč všemi společnostmi.

Gabriela Sáričková Benešová

Ředitelka HR a komunikace skupiny Sev.en EnergyUzavřením dohody s ostatními akcionáři se Pavel Tykač stává jediným beneficientem uhelné společnosti. Postupným připojováním dalších společností zahajuje proces, který vyústil v roce 2018 zformováním skupiny Sev.en Energy.

Finančník a investor Pavel Tykač, podle časopisu Forbes v současnosti šestý nejbohatší Čech, investuje do menšinového podílu ve společnosti Czech Coal, která mimo jiné vlastní hnědouhelné lomy ČSA a Vršany.

V rámci tzv. kupónové privatizace stát prodal necelou polovinu akcií uhelné společnosti soukromým vlastníkům. V první dekádě nového tisíciletí pak do soukromých rukou přešla společnost ze 100 %.

Znárodnění majetku komunistickým režimem zasadilo další těžkou ránu slibnému rozvoji. Doly se staly součástí státního podniku.

Úspěšný rozvoj impéria, včetně rozvoje uhelného byznysu rodiny, přerušil nástup nacismu k moci a následná arizace jejich majetku po okupaci Československa.

Petschkové kladli důraz na dlouhodobý rozvoj. Masivně do dolů investovali, což způsobilo, že se mostecká společnost ve dvacátých letech 20. století stala nejsilnější těžařskou společností. A nejen to. Na konci dekády finanční skupina Petschek ovládala polovinu evropské uhelné těžby, zejména doly v Německu.

Roku 1905 získal Ignatz Petschek majoritní balík akcií důlních společností od rodiny von Hohenlohe a rozvoji uhelného průmyslu na severu Čech nestálo nic v cestě.

Počátky a první rozvoj těžby hnědého uhlí na severu Čech je spojen s rodinou Petschků, jmenovitě s Mosesem, který již v době, kdy se ve většině domácností ještě topilo dřevem, rozpoznal, že uhlí je topným mediem budoucnosti.

> Historie

Počátek formování skupiny Sev.en Energy

Vstup Pavla Tykače

Privatizace dolů

Znárodnění komunistickým režimem

Majetek rodiny včetně dolů přechází do německých rukou

Polovina evropské uhelné těžby v rukou mosteckých uhlobaronů

Rodina Petschků ovládla těžbu na severu Čech

Opíráme se o 150 let zkušeností s těžbou> Udržitelné podnikání

Udržitelnost je součástí naší DNA

Významnou součástí naší každodenní práce je vědomí odpovědnosti za trvalé zachování svěřených hodnot dalším generacím. Považujeme za naši povinnost navracet krajinu dotčenou naší činností do původního stavu. Zároveň se trvale snažíme přispívat ke zlepšování životního prostředí. Navazujeme v tom na mnohaletou tradici. Již v roce 1908 byla v Duchcově, ve městě na okraji mostecké důlní oblasti, založena první kancelář pro obnovu půdy. Dávno předtím než se slovo udržitelnost stalo běžnou součástí moderního slovníku.

Politiky skupiny

Politika BOZP (PDF)
Politika lidských zdrojů (PDF)
Politika nákupu (PDF)
Politika ochrany životního prostředí (PDF)
Politika řízení společnosti (PDF)
Základní hodnoty a principy podnikání (PDF)


Zjistit více

Jsou u nás doma


Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů. Pro menší ptačí druhy je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Intenzivní zemědělská činnost jim vadí a postupně proto z české krajiny mizí.

Ostřice žitná

Charakteristická vegetace se kolem šachet utváří na mokřadech a v jejich blízkém okolí. Kromě dominantních druhů zde vzácně roste Ostřice žitná, která je zvláště chráněná.

Muflon

Mufloni žijí ve stádech. Vyznačují se výborným zrakem a čichem. Jsou to velmi plachá a ostražitá zvířata, která obratně skáčou a rychle běhají. Spásají trávy, různé byliny, v zimě mechy a lišejníky. Z okolí zámku Jezeří se začali stahovat do nižších teplejších poloh, až se jim stále více stávají domovem lomy ČSA i Vršany.

Liška obecná

Z fauny savců se dá na šachtě nepravidelně pozorovat liška obecná. Je to nenáročný všežravec, který rád dává přednost tomu, co je snadno ukořistitelné a má vysokou energetickou hodnotu. Dostupnost potravy lišku přivádí i do blízkosti uhelných lomů.

Břehule říční

Kriticky ohrožený ptačí druh, který hnízdí na Vršanech. Hloubí si až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Masný simentál

Velmi přizpůsobivé a nenáročné plemeno skotu, které se celoročně pase na rekultivovaných plochách vnitřních výsypek lomu Vršany a ČSA, kde má dostatek potravy i zásobu vody. Původní stádo se dvaceti kusy se postupně rozrůstá.


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba


Transformace po těžbě
Rekultivace
Podpůrné službyFinanční služby – Dluhopisy

7 Financial Resources a.s.

Záchranářské služby