logo Sev.en
Informace o M&A aktivitách skupiny najdete na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS

Certifikáty ke stažení


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo



Engineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné služby



Záchranářské služby