logo Sev.en
Informace o M&A aktivitách skupiny najdete na SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS

> Aktuality

Novým majitelem tepláren v Kladně a ve Zlíně je Sev.en Energy

Tisková zpráva

Praha/Kladno, 2. září 2019 - Skupina Sev.en Energy převzala 100% podíl ve společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., která provozuje teplárny v Kladně a Zlíně. Prodávajícím je významný švýcarský výrobce elektřiny a poskytovatel energetických služeb Alpiq AG. Sev.en Energy hodlá získané provozy dále rozvíjet a zajistit odběratelům v obou lokalitách stabilní dodávky tepla a elektřiny. Společnost Alpiq Generation (CZ) bude po zápisu do obchodního rejstříku používat pro obě provozní jednotky nový název – Teplárna Kladno s.r.o.

„Strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie je pro nás příležitostí. Chceme být součástí této změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom využívají nová moderní řešení. Nákup českých elektráren Alpiqu do této strategie přesně zapadá,“ říká Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy.

Teplárna Kladno s.r.o. - dříve Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - provozuje v Kladně tři teplárenské bloky, které umožňují využít palivový mix s podílem biomasy a dvě flexibilní plynové turbíny. V současné době jsou v Kladně provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013, a proto teplárna splňuje přísné ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Ve zlínské teplárně je primárním palivem uhlí a spaluje se také biomasa i bioplyn. Teplárna Kladno s.r.o. ve svých provozech ročně průměrně vyrobí 2 100 TJ tepla, které dodává více než 35 tisícům odběratelů v Kladně a ve Zlíně. Celková výroba elektrické energie průměrně přesahuje 2,3 TWh ročně. Se svými 250 zaměstnanci v Kladně a 150 ve Zlíně je významným lokálním zaměstnavatelem.

Poradci Sev.en Energy při této akvizici byly CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang v.o.s. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en Energy

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758
e-mail
www.7energy.com

 


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teploEngineering
Obchod s komoditami

Těžba


Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby