logo Sev.en Energy

Tepelná distribuční soustava

Tepelná distribuční soustava


Společnost Coal Services a.s. je držitelem licence na rozvod tepelné energie a majitelem distribuční soustavy pro centrální zásobování teplem (CZT) na vymezeném katastrálním území obce Most.

Distribuční soustava sestává z primární (horkovodní) a sekundární (teplovodní) části.

Dodavatelem tepelné energie pro soustavu CZT je společnost Severočeská Teplárenská, a.s.

Z primární větve Litvínov (Severočeská Teplárenská, a.s.) je v areálu Teplárny Komořany napojená primární větev horkovodu ČSA, která zásobuje VS závod ČSA, VS Obránců Míru (OM), VS Traťová obnova (TO), VS Úpravna uhlí Komořany (ÚUK) a odběratele - BS s.r.o. a SUB KSK a.s. Z primární větve Most (Severočeská Teplárenská, a.s.) je napojena VS Hrabák, VS HBZS a VS ABC budovy ŘAS

Jmenovitý teplotní spád pro primární větev je 130/70 °C a o jmenovitém tlaku 2,5 MPa.
Jmenovitý teplotní spád pro sekundární větve je 80/60 °C o jmenovitém tlaku 0,46 MPa.TDS – PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

Každý zákazník, který má zájem o připojení a odběr tepelné energie z tepelné distribuční soustavy (dále jen TDS) Coal Services a.s. (dále jen CS) musí naplnit níže uvedené podmínky umožňující odebírat teplo z TDS.

  • Řádně se seznámit s dokumentem „Všeobecné připojovací podmínky“, ve kterém jsou uvedeny jednotné postupy a podmínky pro připojení a provoz, popř. rekonstrukci tepelných zařízení, která budou nebo již jsou napojena na centrální zásobování teplem (dále jen CZT) Coal Services a.s..
  • Dohodnout a uskutečnit pracovní schůzku zákazníka a obchodníka s teplem (CS Odbor energetiky, popř. jiný doporučený odbor) pro vyřešení technických a finančních možností provést připojení odběrného místa a uzavření smlouvy o dodávce tepla.
  • Na Odboru energetiky CS (dále jen OENE), popř. na webových stránkách CS si vyžádat formulář „Žádost o připojení k TDS".
  • Po podání žádosti na OENE CS obdrží zákazník v zákonné lhůtě 30 dní závazné stanovisko k požadovanému připojení.

TDS – ŽÁDOSTI, FORMULÁŘE

TDS – CENÍK

TDS – KONTAKTY

Hlášení poruch:
Technický dispečink OENE   +420 602 451 648, 476 204 344   
Zdeněk Wawerka                     +420 606 653 802                           
vedoucí tepelného a vodního hospodářství
Zbyněk Hurt                              +420 725 186 608                             
mistr výměníků

Vyjádření o existenci sítí a jejich vytyčení:
Dana Rudlová                           +420 724 525 818                             

OENE:
Technický dispečink OENE   +420 602 451 648, +420 476 204 344   
Martin Maximovič                    +420 731 900 289                           
vedoucí oddělení

TDS – PLÁNOVANÉ VÝLUKY

Bližší informace lze získat:

Coal Services a.s.

Václava Řezáče 315, 434 67 Most
OENE – technický dispečink (nepřetržitý provoz)
Tel.: 476 203 433, 476 203 444
Mobil: 602 451 648

TDS – SOUVISEJÍCÍ INFORMACE


> Skupina Sev.en Energy
Energie a teplo


Engineering
Obchod s komoditami
Akvizice
Těžba

Rekultivace
Podpůrné službyZáchranářské služby
© Skupina Sev.en Energy 2019